fnfnda

Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldel

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerudflugt til Oksbøl

Danmarks veteraner Viborg & Omegn afholdt den 1. juni vores sommerudflugt, som gik til Oksbøllejren, museet Flugt og Panser- og Artillerimuseet.

Bussen startede kl. 07.00 fra Sørens Rejser i Kjellerup, hvor de første fem deltagere steg på bussen. De resterende deltagere steg på bussen på eksercerpladsen i Viborg. Der var tilmeldt 42 deltagere, men vi kom kun 39 af sted, da tre ikke var mødt frem til afgangstidspunket.

Efter opsamlingen kørte vi mod Oksbøl med en kaffe og rundstykke pause samt en lille skarp til dem som ønskede det.

 

Derefter fortsatte vi fra Arnborg til Oksbøllejren, hvor major Stig G. Larsen tog imod os, hvor han gav en kort introduktion til skyde- og øvelsesterrænet som han ville vises os rundt i.

Vi startede med at besøge Mindestenen for de faldne i Afghanistan, hvor der blev lagt en buket blomster og sunget Altid frejdig.

½

Derefter kørte vi ud i terrænet, hvor majoren med stor entusiasme fortalte om området som han stod for, hvordan man hele tiden skulle være på god fod med sommerhusejerne i området, for det kunne ikke undgås, at der ville være en del støj når der var øvelsesaktivitet. Samtidig havde man også et ansvar over for kommunen, men som majoren sagde, så havde han et godt samarbejde med borgmesteren. Der blev også taget hensyn til naturen og dyrelivet i området, hvor der er.en stor bestand af kronvildt. Der er også ulve i området samt ynglende havørne, hvis største fjende er den store hornugle.

Der er også en Mindesten i området over fem frihedskæmpere som blev henrettet af tyskerne. Vi så også Brikby, hvor soldaterne bliver uddannet i bykamp.

Efter vi havde sagt farvel til majoren, kørte vi til Museet Flugt, hvor vi startede med en velsmagende frokost. Da alle var mætte, fik vi en introduktion til museet samt udleveret en audioguide, som man kunne scanne forskellige punkter med, og derved høre historier om hvordan det er at være på flugt, både i 1945 og tiden derefter. Et flot og interessant museum.

Stedet hvor museet ligger, var i årene 1945 til 49 en flygtningelejr som husede 35.000 tyske flygtninge.

Næste besøg var Panser- og Artillerimuseet, hvor der er udstillet kanoner og kampvogne, blandt andet en Leopard 1, som var med ved operation bøllebank på Balkan.

Efter at have set udstillingen og foretaget lidt indkøb i butikken, kørte vi mod Viborg med en kaffe-kage pause ved Hampen sø.

Vi ankom til eksercerpladsen i Viborg kl. 18.20 efter en god og interessant dag.

Pbv. Erik Klausen

 

Se billedserie.
 

½  
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk

fn

fn

fn