Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

 

Liste formænd

Liste landsformænd

Historiske skrivelser

Den Blå Baret

25 års jubilæum

Mindesten

Avisartikler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historie

Viborg og Omegns historie fortalt af Eigil Dalgaard Andersen under foreningens 40 års jubilæum

De blå baretter Viborg og Omegn, blev stiftet den 15. december 1969.
Men allerede året før 1968 blev FN soldaterforeningens Landsforening stiftet i Fredericia den 26. oktober efter initiativ af vores to mangeårige medlemmer Torben Alstrup-Nielsen og nu afdøde oberst Carl Engholm.

I de forløbne 40 år har foreningen ændret navn flere gange.

Det startede med FN soldaterforeningen Viborg og omegn ved stiftelsen i 1969.
Det blev ændret i 1976 til FN soldaterforeningen De blå baretter Viborg og Omegn.
Efter som årene er gået, og en del af vores medlemmer ikke har været udsendt med FN, blev navnet igen ændret i 2001 til ”De Blå Baretter Viborg og Omegn”.

Initiativtager til starten af vores lokalforening, var iflg. gamle papirer Ingolf Norup, Sv. Erik Vestergaard, Finn Harry Rasmussen og F.R. Poulsen.
De kontaktede nogle gamle FN soldater, og indkaldte til stiftende generalforsamling i Sergent messen på kasernen ved det daværende Prinsens Livregement.
Ingolf Norup blev valgt, som foreningens første formand og i de 40 år foreningen har eksisteret har der været 11 forskellige på denne post og foreningens nuværende formand er Ingerlise Klaris.

Det skal lige nævnes i den forbindelse, at vores Landsforening har i de 40 år haft 6 forskellige på formandsposten startede i 1968 med vores medlem Torben Alstrup-Nielsen og landsforeningens nuværende formand er oberst Bjarne Hesselberg.

I starten af vores foreningsliv, havde vi mødested på kasernen ved Prinsens Livregement, men midt i halvfjerdserne, fik vi vores eget lokale i en gammel bygning i Reberbanen inde i Viborg by, hvor også Viborg Fodslaw havde til huse.
Lokalet blev sat i stand ved fælles hjælp og der var mange, som deltog aktiv og da lokalet stod færdig, bar det virkelig præg af at DE blå baretter havde fået sig godt indrettet, ikke mindst med en meget professionel (BAR).
Lokalet i Reberbanen var vores faste mødested i mange år, men midt i firserne skulle vi forlade lokalet i Reberbanen, da bygningen skulle rives ned. Der skulle bygges nye boliger på stedet og der blev vi i foreningen lidt husvilde i nogle år, indtil vi fik et lokale på den gamle Viborg Kaserne sammen med de samvirkende soldaterforeninger i Viborg, lokalet bliver kaldt (Paradiset) og ligger over den gamle kostforplejning og er et fint lokale med et lille køkken. Vi har også et andet mødested hvor vi kommer ofte, og dette er på den historiske Rindsholm Kro, hvor vi også holdt vores 40 års jubilæums fest lørdag den 21. november.

De blå baretter Viborg og omegn har i dag ca. 170 medlemmer.
I år 2009 har vi faet ca. 25 nye medlemmer, så fremtiden tegner godt, for uden nye medlemmer kan vores forening jo ikke eksistere.

Landsforeningen har i alle disse år udgivet et medlemsblad, der har haft navnet ”Den Blå Baret”. Bladet har i år skiftet navn til ”Baretten”, for mange af de nye medlemmer har ikke båret Den Blå Baret, så det nye navn på vores medlemsblad imødekommer nu også de nye medlemmer.

Vi har mange arrangementer i løbet af året og et af dem skal nævnes her, er vores mindesammenkomst på FN dagen den 24. oktober, der holdes i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm kro, hvor Viborg og Omegn i 2007 fik rejst en mindesten, så vi Veteraner nu sammen med pårørende, kan mindes de der er faldet i international tjeneste på værdig vis.

Det som for 40 år siden blev startet af nogle få hjemsendte FN soldater, er i dag en stor, velorganiseret og landsomfattende forening, med 18 lokalforeninger fordelt over hele landet og et FN museum kendt ud over Danmarks grænser.

Inden for de senere år, er dem som har været udsendt med NATO, OSCE og EU også kommen med under De Blå Baretter, som i dag er en betydningsfuld Veteranorganisation, med international anerkendelse og vi håber og tror på, at vores forening vil være til gavn for hjemsendt personel der har været udsendt i international tjeneste i mange år fremover.

På bestyrelsens vegne
Eigil D. Andersen

Retur til startside

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk