fnfnda

Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldel

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling

Danmarks Veteraner Viborg og Omegn afholdt generalforsamling den 24. februar 2024 i Hjemmeværnets lokaler på Livøvej 6.

Der var mødt 24 personer til generalforsamlingen, som startede med at formanden bød velkommen.

Efter velkomsten blev der uddelt en Cypern mindemedalje til Bjarne Mikkelsen. Efter medaljeoverrækkelsen var der smørrebrød og øl eller vand, efter spisningen gik vi i gang med generalforsamlingen ledet af Peder Korshøj.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget og det samme blev regnskabet, som blev fremlagt af kassereren.

Under punktet valg skete der et par ændringer, Jens A. Jensen ønskede at træde ud af bestyrelsen og i hans sted blev Martin Fast Jørgensen valgt, Jens A. Jensen fortsætter som suppleant i stedet for Ove Kokholm, Ingerlise Klaris blev valgt som revisor i stedet for Jens Ole Berthelsen.

Der var en god snak under punktet eventuelt, hvor der også blev serveret kaffe og kage, efter ca. 2 ½ time kunne dirigenten sige tak for god ro og orden.

Pbv.

Erik Klausen

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk

fn

fn

fn