fnfnda

Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldel

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 24. februar 2024 kl.12.00 i Viborg Hjemmeværnscenter Livøvej 6, 8800 Viborg.

Velkomst.

Tegnoverrækkelse.

Dagsorden i henhold til Lokalforeningens love og vedtægter § 6.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

1a. Godkendelse af fuldmagter.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens beretning regnskabsår= kalenderår.

4. Indkomne forslag. (skal være formanden eller bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.)

5. Valg jfr. § 5.

På valg til bestyrelsen: Erik Klausen- Jan Egon Kristensen og Jens A. Jensen.
Valg af suppleanter: Eigil Dalgaard Andersen og Ove Kokholm.
Valg af revisorer: Jens Ole Berthelsen og Ove Kokholm
Valg af fanebærer: Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Jan Egon Kristensen, Niels Jørgen Berthelsen og Jens Hougaard.

6. Valg af repræsentanter til Landsforeningens repræsentantskabsmøde den 27. april 2024 i Vejen.
Erik Klausen- Jan Egon Kristensen- Leif Jakobsen.

7. Eventuelt.

Der vil blive indkøbt 3 stykker smørrebrød pr. person pris 50 kr. øl og vand til de sædvanlige billige priser. Tilmelding til Erik Klausen mail: erk@webspeed.dk eller sms til 23 24 92 95 senest den 17. februar.

Pbv.
Erik Klausen

 


 

 

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk

fn

fn

fn