fnfnda

Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FN-dagen markeret i Mindelunden ved Rindsholm Kro


Jan Egon nedlagde kransen fra Viborg & Omegn.

På FN-dagen den 24. oktober afholdt Viborg & Omegn et arrangement i Mindelunden ved Rindsholm Kro.

Da vejret ikke viste sig fra den bedste side, måtte vi ændre på programmet og stille fanerne op inde på kroen, da ingen ønskede at komme hjem med våde faner.

Arrangementet i Mindelunden startede med, at formanden bød velkommen til de 89 fremmødte gæster, hvorefter der blev lagt to kranse ved Mindestenen. En krans fra Midtjylland og en krans fra Viborg & Omegn.

Arne fra Prinsens Musikkorps spillede Kongernes Konge, hvorefter blev der sunget sidste vers af Altid frejdig til Arnes akkompagnement.

Skive Kanonlaug afgav en salut på tre skud (Dansk Løsen). Som afslutning på ceremonien i Mindelunden slog Frode tre slag på klokken og vi rykkede ind på kroen.

Inde på kroen startede vi med overrækkelse af medaljer, som blev overrakt af kontreadmiral Niels A. K. Olsen.

Der blev overrakt en Fredsprismedalje til major Thomas Pedersen, 50 års Cypern erindringsmedaljer til Niels E. Rolin og Bent Jørgensen og en 50 års medalje for uafbrudt medlemskab af foreningen til Jens Hougaard.

Efter medaljeoverrækkelsen holdt kontreadmiral Niels A. K. Olsen aftenens tale, hvor han udtrykte stor tak til dem som har været udsendt og ikke mindst til deres familier, som har bakket dem op før og efter deres udsendelse. Han sluttede talen af med at sige, at han havde stor respekt for veteranerne og det arbejde de havde udført.

Efter talen blev middagen serveret, som var dansk bøf med løg og tilbehør, og derefter var der kaffe og æblekage. Imellem hovedretten og kaffen underholdt Arne med sin trompet, et hyggeligt indslag på en god aften.

P.b.v.
Erik Klausen.

Fotoserie fra FN-dagen

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk

fn

fn

fn