Danmarks  Veteraner - Viborg & Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juleafslutning 2017


Leif byder velkommen.

Traditionen tro afholdt Viborg & Omegn den årlige juleafslutning med bankospil og amerikansk lotteri den 5. december med næsten 50 deltagere.

Leif bød velkommen på bestyrelses vegne, hvor han takkede for den store tilslutning til juleafslutningen og de mange sponsorgaver.

Laurits var heldig og vandt to præmier i det amerikanske lotteri.

Derefter var der smørrebrød og hyggelig samvær, indtil Anders afbrød og startede første  "halvleg" af bankospillet. I pausen var der kaffe og kage og amerikansk lotteri, hvor nogle var utrolig heldige og vandt adskillige gange.


Som det kan ses, var der et enkelt par der vandt en stor del af præmierne.

Da anden halvleg af bankospillet var overstået, ønskede Leif alle en glædelig jul og deltagerne kunne tage hjem efter en hyggelig aften.

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk