De Blå Baretter - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planlagte arrangementer 1. halvår 2017

Veterancafe
Mandage i lige uger kl. 18.00-21.00 i Paradiset på den gamle kaserne i Viborg. Her vil der være 2 værter som sørger for at der er kaffe og te på kanden samt kage. Der er kommet en del spil i lokalet og man er også meget velkommen til bare at komme og få en snak.

Vinterskydning 
Der skydes hver onsdag kl. 19.00 på 15 meter bane i Bjerringbro Hallens skydekælder. Man skal bare møde op, der kan lånes våben. Skiver og ammunition kan købes på stedet.

Evt. spørgsmål besvares af skydekoordinator Eigil D. Andersen på telefon 86 68 51 62.

Nytårsgudstjeneste
Fredag den 6. januar: Nytårsgudstjeneste i Viborg Domkirke kl. 19.00: Hjemmeværnet står for dette arrangement. Her er der mulighed for at komme og ønske godt nytår.

Bowling
Tirsdag den 17. januar: Bowling med spisning i Viborg Bowling Center, Tingvej 2, 8800 Viborg. Mød op i god tid da vi jo skal have udleveret sko og valgt den helt rigtige kugle. Holdene skal ligeledes sættes inden vi er klar til at indtage banerne. Husk også at købe lidt til at læske ganen med under spillet. Efter 1 times bowling er der spisning og hyggeligt samvær til kl. 22.00. Det er IKKE en betingelse at man bowler for at være med disse aftner. Der er egen betaling for dette arrangement. Tilmelding til Anders Nielsen 6177  4074 eller Ingerlise Klaris 2149  0055 senest den 9. Januar.

Generalforsamling
Mandag den 20. februar kl.18.00: Afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter. 

Vi starter med spisning som er: Wienerschnitzel, 200 gr. kalveinderlår paneret og serveret med ærter, brasede kartofler, citron og ansjos, smørsovs og peberrod. Der er egenbetaling og prisen er 168 kr. Drikkevare er ligeledes for egen regning. Vi er så heldige at kroen sponsorere kaffen.

Dagsorden:

- Velkomst.

- Tegnoverrækkelser.

1 .   Valg af dirigent og stemmetæller.

1a.  Godkendelse af fuldmagter.

2.    Formandens beretning.

3.    Kassererens beretning regnskabsår = kalenderår).

4.    Indkomne forslag (skal være formanden eller bestyrelsen i hænde- senest 8
       dage før mødet).

5.  Valg, jfr. §5.

     På valg som Kasser: Niels Stevn

     På valg til bestyrelsen: Leif Jakobsen

     Valg af suppleanter :    Jan Egon Kristensen

                                          Niels Anton Nielsen       

     Valg af revisorer :         Jens Ole Berthelsen

                                          Ove Kokholm

     Valg af fanebærer : Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole         
     Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Jan Egon Kristensen. Jens
     Hougaard.                       

6.  Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde den

7.  Eventuelt. 

Generalforsamlingen er med ledsagere.   

Tilmelding til Erik Klausen 86625828 eller E-mail: erk@webspeed.dk eller Ingerlise Klaris 21490055 eller E-mail: klaris@webspeed.dk senest den 12. Februar.

Kammeratskabsaften   
Tirsdag den 14. marts kl. 19.00: Kammeratskabsaften i Hjemmeværnscenter Livøvej 6, 8800 Viborg: Foredrag ved Chefen for 4 CBRN-&GEOKMP, premierløjtnant Asger S Poulsen, Ingeniør regimentet. CBRN var det vi i gamle dage kaldte ABC.

Han vil fortælle lidt om kompagniet og om nogle af de øvelser de har været på i Canada og om deres seneste opgave i Libyen.

Der vil være kaffe og hjemmebag, så af hensyn til bagningen er tilmelding nødvendig til Erik Klausen 86625828 eller E-mail: erk@webspeed.dk eller Ingerlise Klaris 21490055 eller E-mail: klaris@webspeed.dk senest den 5. marts.

Markering af NATO dag 
Tirsdag den 4. april kl. 16.00: NATO dagen i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm kro. Der vil blive lagt en Krans ved vores mindesten, hvorefter der vil være kaffe og lun kringle på kroen.

Af hensyn til receptionen er tilmelding nødvendig. Tilmelding til Erik Klausen 86625828 eller E-mail: erk@webspeed.dk eller Ingerlise Klaris 21490055 eller E-mail: klaris@webspeed.dk senest den 28. marts.

Bowling 
Tirsdag den 18. april: Bowling med spisning i Viborg Bowling Center, Tingvej 2, 8800 Viborg. Dette er forårets sidste bowling aften.

Vi fortsætter efter samme koncept som vi plejer, se under bowling den 17. Januar. Tilmelding til Anders Nielsen 6177  4074 eller Ingerlise Klaris 2149  0055 senest den 9. April.

Virksomhedsbesøg 
Tirsdag den 9. maj kl. 19.00 : Besøger vi den miljøbevidste nedbrydningsvirksomhed Kingo Karlsen A/S. F.L.Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg.

Under besøget får I indblik i bæredygtig nedbrydning, herunder hvordan brugte byggematerialer kan genanvendes i nye sammenhænge som erstatning for naturlige råstoffer.

Kingo er et midtjysk familieaktieselskab, som ledes af en professionel bestyrelse. Kingos administrerende direktør Thomas Kingo Karlsen er 3. generation i virksomheden. Kingos hovedsæde ligger på F.L.Smidths Vej i Silkeborg, hvor Kingo har drevet nedbrydningsvirksomhed siden 1955.

Kingo er en virksomhed, der går højt op i miljøet og medarbejdernes sikkerhed. Virksomhedes drivkraft er, at ingen mennesker må blive syge på grund af miljøfarlige stoffer, og derfor er Kingo eksperter i at udskille miljøgifte fra bygninger på effektiv og sikker vis.

Kingo genanvender op mod 98% af de byggematerialer, som de håndterer, og det er virksomhedens mål at begrænse samfundets ressourceforbrug.  

Husk praktisk fodtøj i tilfælde af dårligt vejr.

Tilmelding til Erik Klausen 86625828 eller E-mail: erk@webspeed.dk eller Ingerlise Klaris 21490055 eller E-mail: klaris@webspeed.dk senest den 2. maj.

Peace Keepers Day 
Mandag den 29. Maj: Peace Keepers Day, Holstebro. Vi støtter op om arrangementet i Holstebro, læs mere om arrangementet under Nord Vest.

Sommerudflugt 
Lørdag den 3. juni: Udflugt. Til Fregatten Jylland / Glasmuseet i Ebeltoft og en guidet rundtur på Mols

Valdemarsdag 
Torsdag den 15. juni: Valdemarsdag.

   
Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk
script language="JavaScript" type="text/javascript">