Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn

 

 

 

Danmarks Internationale Veteranorganisation

Startside

Kontaktpersoner

Fotoserier

Artikelarkiv

Tilbud

Historie

Link

Indmeldelse

Vedtægter m.m.

Lokaler

Mindesten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommende arrangementer
Dato Arrangement

Mandage i lige
uger

Veterancafé: Mandage i lige uger kl. 18.00-21.00 i Paradiset på den gamle kaserne i Viborg. Her vil der være 2 værter som sørger for at der er kaffe og te på kanden samt kage.
Der er kommet en del spil i lokalet og man er også meget velkommen til bare at komme og få en snak.

Onsdage

Vinterskydning: Der skydes hver onsdag kl. 19.00 på 15 meter bane i Bjerringbro Hallens skydekælder.
Man skal bare møde op, der kan lånes våben. Skiver og ammunition kan købes på stedet.
Evt. spørgsmål besvares af skydekoordinator Eigil D. Andersen på telefon 6175 5234.

6. januar

Traditionen tro indbyder Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland til nytårsgudstjeneste og parole for alle, der har lyst til at byde det nye hjemmeværnsår velkommen.

Distriktets egen feltpræst Mariann Dyhrberg Christensen vil forrette gudstjenesten og derudover medvirker Hjemmeværnets Musikkorps Nykøbing Mors samt Thyholmerkoret.

Gudstjenesten starter kl. 15.00 og kl. ca. 15.45 afholdes nytårsparole i sognegården ved siden af domkirken. Her vil distriktschef oberstløjtnant Per. M. Nikolajsen oplæse nytårshilsner fra Hendes Majestæt Dronningen og Hjemmeværnskommandoen samt holde en kort nytårstale.

Foreninger og enheder opfordres til at medbringe faner. Mødetid for de, der medbringer faner, er kl. 14.30 ved Domkirken til en kort instruktion. Husk hvide handsker og bælter.

Der serveres kaffe og brød til parolen.

Arrangementet er gratis og åben for alle

Vel mødt.

16. januar

Bowling med spisning i Viborg Bowling Center, Tingvej 2, 8800 Viborg. Mød op i god tid da vi jo skal have udleveret sko og valgt den helt rigtige kugle.
Holdene skal ligeledes sættes inden vi er klar til at indtage banerne. Husk også at købe lidt til at læske ganen med under spillet. Efter 1 times bowling er der spisning og hyggeligt samvær til kl. 22.00.
Det er IKKE en betingelse at man bowler for at være med disse aftner. Der er egen betaling for dette arrangement. Tilmelding til Anders Nielsen 6177 4074 eller Ingerlise Klaris 2149 0055 senest den 8. Januar.

19. februar

Mandag den 19. februar kl.18.00: Afholdes den årlige generalforsamling på Historiske Rindsholm Kro ved Viborg. Med dagsorden i henhold til lokalforeningens love og vedtægter.

Vi starter med spisning som er wienerschnitzel og æblekage Der er egenbetaling og prisen er 167 kr. Drikkevare er ligeledes for egen regning. Vi er så heldige at kroen sponsorere kaffen.

Dagsorden:
- Velkomst.
- Tegnoverrækkelser.
1 . Valg af dirigent og stemmetæller.
1a. Godkendelse af fuldmagter.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning regnskabsår = kalenderår).
4. Indkomne forslag (skal være formanden eller bestyrelsen i hænde- senest 8 dage før mødet).
5. Valg, jfr. §5.
På valg som Formand: Ingerlise Klaris
På valg til bestyrelsen: Erik Klausen
Anders Møller Nielsen
Valg af suppleanter : Jan Egon Kristensen
Niels Anton Nielsen.

Valg af revisorer : Jens Ole Berthelsen
Ove Kokholm.

Valg af fanebærer : Ejgild Tapdrup Andersen, Eigil Dalgaard Andersen, Jens Ole Berthelsen, Erik Klausen, Leif Jakobsen, Jan Egon Kristensen, Niels Jørgen Berthelsen og Jens Hougaard
6. Valg af repræsentanter til landsforeningens repræsentantskabsmøde den
7. Eventuelt.

Generalforsamlingen er med ledsagere.

Tilmelding til Erik Klausen 8662 5828 eller E-mail: erk@webspeed.dk eller Ingerlise Klaris 2149 0055 eller E-mail: klaris@webspeed.dk senest den 10. februar.

13. marts Tirsdag den 13. marts kl. 19.00: Kammeratskabsaften: OS Lindy Hauge Andersen
4. april Onsdag den 4. april: NATO dagen 16.00: Danske soldaters Mindelund ved Rindsholm kro.
17. april Tirsdag den 17. april kl. 19.00: Bowling.
8. maj Tirsdag den 8. maj kl.19.00: Kammeratskabsaften (Virksomhedsbesøg).
29. maj Tirsdag den 29. maj: Peace Keepers Day, Holstebro.
2. juni Lørdag den 2. juni: Udflugt.
15. juni Fredag den 15. juni: Valdemarsdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til startside

Danmarks Veteraner - Viborg og Omegn - e-mail: viborg@danmarksveteraner.dk